VRH

U okviru ERASMUS+ projekta mobilnost profesora iz Španjolske u Visokoj školi „Logos centar“ u Mostar

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 14.12.2017. u 13:29h

U okviru zajedničkog projekta u Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru na međunarondoj razmjeni su sudjelovali profesori iz više insititucija iz pokrajine Galicije u Španjolskoj: CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela), CIFP COROSO (Riberia), Centro Público Integrado de Formación Profesional As Mercedes (Lugo), IES Politécnico de Vigo (Vigo), I.E.S. Cidade de Antioquía, CIFP Someso (Coruña), IES MONTE NEME - Consellería de Educación (Coruña), IES Ricardo Mella (Pontevedro), IES Marqués de Sargadelos (Lugo), IES Montecelo (Pontevedra), CIFP A Granxa (Pontevedra).

Ovo nije prva suradnja takvog tipa. Profesori Logosa su već u više navrata bili na razmjeni u Španjolskoj, kao i studenti koji po jedan semestar provedu na studiju. U travnju je već grupa profesora iz Španjolske bila na razmjeni u Visokoj školi „Logos centar“.

U okviru posjete, organiziran je seminar u Visokoj školi "CEPS" u Kiseljaku te okrugli stol u Visokoj školi "Logos centar" 14.12.2017. godine gdje se pregovaralo o budućim aktivnostima projekta. Gosti su se detaljno upoznali sa radom Logosa, te proveli dio vremena u obilasku znamenitosti grada i okolice, također u funkciji upoznavanja terena radi budućih planova aktivnosti.

 


Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >