VRH

O akreditaciji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ, br. 04/12) i članka 18. Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (Narodne novine HNŽ, br. 04/14) akreditacija je postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje općeprihvaćenih standarda i normativa u pogledu organizacije rada, raspoloživih prostornih, materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, kvalitete obrazovnog procesa, studijskih programa i kvalifikacija, odnosno zvanja koja dodjeljuje visokoškolska ustanova, a što ima za rezultat izdavanje rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a. Ministarstvo izdaje rješenje o akreditaciji na temelju preporuke koju izdaje Povjerenstvo međunarodnih i domaćih eksperata iz područja visokog obrazovanja, a koji su imenovani na prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH (HEA).

Povjerenstvo se sastoji od jednog pripadnika akademske zajednice iz BiH, jednog međunarodnog eksperta koji radi u području visokog obrazovanja, eksperta sa tržišta rada ili iz gospodarstva te jednog studenta koji ocjenjuju ispunjenost kriterija za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini su:
- Razvoj i strategija visokoškolske ustanove;
- Upravljanje, unutarnje osiguranje kvalitete i kultura kvalitete;
- Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa;
- Procedure za ocjenjivanje studenata;
- Ljudski resursi;
- Kvaliteta fizičkih resursa;
- Informacijski sustavi;
- Prezentacija informacija za javnost;
- Međunarodna suradnja.

Visokoškolska institucija sama procjenjuje stupanj ispunjenosti svakog od kriterija i na temelju toga izrađuje Samoevaluacijsko izvješće koje dostavlja Ministarstvu zajedno s ostalom dokumentacijom. Ministarstvo dostavlja Samoevaluacijsko izvješće Povjerenstvu za akreditaciju odabranom na prijedlog HEA-e te se nakon čitanja Izvješća od strane Povjerenstva zakazuje posjeta visokoškolskoj ustanovi.

Prilikom posjete, koja većinom traje dva do tri dana, članovi Povjerenstva održavaju brojne sastanke s predstavnicima svih zainteresiranih strana za visokoškolsku ustanovu. Članovi Povjerenstva se sastaju s menadžmentom institucije, članovima tima za izradu Samoevaluacijskog izvješća, administrativnim osobljem, profesorima, predavačima i asistentima, studentima, svršenim studentima, predstavnicima tržišta rada, predstavnicima zajednice i svima drugima od kojih mogu dobiti korisne informacije o razini kvalitete rada visokoškolske ustanove.

Nakon održanih sastanaka, svaki od članova Povjerenstva ocjenjuje svaki od kriterija za akreditaciju po indikatorima. Niti jedan od kriterija ne smije biti ocjenjen kao neispunjen. Povjerenstvo na kraju posljednjeg dana daje usmenu obavijest o protekloj posjeti bez ukazivanja na rezultat, a finalni izvještaj se dostavlja naknadno s jednoglasno usvojenom i detaljno opisanom preporukom o akreditaciji. Ishod akreditacije može biti akreditacija, djelomična akreditacija i neakreditacija institucije.