eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

O akreditaciji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ, br. 04/12) i članka 18. Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (Narodne novine HNŽ, br. 04/14) akreditacija je postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje općeprihvaćenih standarda i normativa u pogledu organizacije rada, raspoloživih prostornih, materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, kvalitete obrazovnog procesa, studijskih programa i kvalifikacija, odnosno zvanja koja dodjeljuje visokoškolska ustanova, a što ima za rezultat izdavanje rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a. Ministarstvo izdaje rješenje o akreditaciji na temelju preporuke koju izdaje Povjerenstvo međunarodnih i domaćih eksperata iz područja visokog obrazovanja, a koji su imenovani na prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH (HEA).

Saznajte više

Proces akreditacije na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru

Visokoškolska ustanova Visoka škola "Logos centar" u Mostaru podnijela je Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a zahtjev za institucionalnu akreditaciju br: 164/19 dana 07. veljače 2019. godine. Ministarstvo je zaprimljeni zahtjev i svu pripadajuću dokumentaciju proslijedilo Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH sa prijedlogom za imenovanje članova Povjerenstva stručnjaka.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH donijela je Rješenje o imenovanju Povjerenstva stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, broj: 05-33-1-383-2/19 od 13.11.2019. godine.

Povjerenstvo je nakon uvida u Samoevaluacijsko izvješće zakazalo akreditacijsku posjetu instituciji 04. i 05. prosinca 2019. godine. Prilikom akreditacijske posjete članovi Povjerenstva su održali razgovore s menadžmentom institucije, članovima tima za izradu Samoevaluacijskog izvješća, administrativnim osobljem, profesorima, predavačima i asistentima, studentima, svršenim studentima, predstavnicima tržišta rada, a sve s ciljem provjere i dokazivanja ispunjenosti kriterija za akreditaciju.

Na osnovu Izvještaja Povjerenstva stručnjaka da visokoškolska ustanova Visoka škola "Logos centar" u Mostaru ispunjava propisane uvjete za akreditaciju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH donijela je Preporuku o akreditaciji broj: 05-33-1-383-8/19 od 22. travnja 2020. godine, na temelju koje je Visoka škola "Logos centar" u Mostaru dobila Rješenje o institucionalnoj akreditaciji od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-03-02-386-6/19 od 21. svibnja 2020. godine.

Uspješno proveden proces akreditacije potvrdio je našu kvalitetu i reputaciju Visoke škole "Logos centar" kao najbolje u regiji.

Osim toga, akreditacijom smo dio europskog visokoškolskog prostora te je našim studentima kao i profesorima omogućena mobilnost kroz osiguranje istovjetnih kriterija i kvalitete rada kao na europskim sveučilištima.

Akreditacija Visoke škole "Logos centar" omogućava lakše prepoznavanje i priznavanje diploma Logosa u cijeloj Europi jer garantira primjenu bolonjskih i europskih standarda u procesu visokoškolskog obrazovanja.

Važnost akreditacije

Akreditacija je postupak koji za rezultat ima standardizaciju organizacije rada, kvalitete prostornih, materijalnih i ljudskih resursa, kvalitete obrazovnog procesa, studijskih programa i kvalifikacija, odnosno zvanja koja dodjeljuje visokoškolska ustanova. Akademske titule, stručna i znanstvena zvanja i diplome koje su izdale visokoškolske ustanove bez akreditacije neće se priznati (Zakon o visokom obrazovanju HNŽ).

Temelji cilj akreditacije jeste osigurati harmoniziranu razinu kvalitete među akreditiranim visokoškolskim ustanovama te uskladiti standarde u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini s onima u Europskoj Uniji i ostalim državama u Europi koje primjenjuju ECTS sustav. Harmonizacija ostvarena kroz akreditaciju omogućava priznavanje ECTS bodova stečenih na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u BiH svugdje u Europi, kao i olakšano priznavanje kompetencija i diploma na svim europskim sveučilištima.

Ostale akreditacije na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru

Visokoškolska ustanova Visoka škola "Logos centar" u Mostaru podnijela je Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a zahtjev za institucionalnu akreditaciju br: 546-2/14 dana 26. rujna 2014. godine. Ministarstvo je zapremljeni zahtjev i svu pripadajuću dokumentaciju proslijedilo Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH sa prijedlogom za imenovanje članova Povjerenstva stručnjaka.

Agencija je imenovala Povjerenstvo domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvalitete davanje preporuke o akreditaciji 24.02.2015. godine te rješenje o imenovanju dostavila Ministarstvu 03.03.2015.godine.

Povjerenstvo je nakon uvida u Samoevaluacijsko izvješće zakazalo akreditacijsku posjetu instituciji 11. i 12. svibnja 2015. godine. Prilikom akreditacijske posjete članovi Povjerenstva su obavili razgovore s menadžmentom institucije, članovima tima za izradu Samoevaluacijskog izvješća, administrativnim osobljem, profesorima, predavačima i asistentima, studentima, svršenim studentima, predstavnicima tržišta rada, a sve s ciljem provjere i dokazivanja ispunjenosti kriterija za akreditaciju.

Na osnovu Izvještaja Povjerenstva stručnjaka da visokoškolska ustanova Visoka škola "Logos centar" u Mostaru ispunjava propisane uvjete za akreditaciju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH donijela je preporuku broj: 05-33-1-37-6/15 od 29. lipnja 2015. godine, na temelju koje je Visoka škola "Logos centar" u Mostaru dobila rješenje o institucionalnoj akreditaciji od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-03-40-2016-7/15 od 07. srpnja 2015. godine.

Uspješno proveden proces akreditacije potvrdio je našu kvalitetu i reputaciju Visoke škole "Logos centar" kao najbolje u regiji. Osim toga, akreditacijom smo postali dio europskog visokoškolskog prostora te je našim studentima kao i profesorima omogućena mobilnost kroz osiguranje istovjetnih kriterija i kvalitete rada kao na europskim sveučilištima. Akreditacija Visoke škole "Logos centar" omogućava lakše prepoznavanje i priznavanje diploma Logosa u cijeloj Europi jer garantira primjenu bolonjskih i europskih standarda u procesu visokoškolskog obrazovanja.