eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Distance Learning

Učenje na daljinu - Odlukom o davanju suglasnosti broj: 05-03-40-1440-1/16 od 18.05.2016. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K je dalo suglasnost na Odluku Senata Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru broj 363-1/16 od 03.05.2016. godine o upisu studenata na prvu godinu studija, a kojom je odobreno i izvođenje studija na daljinu, distance learning i to za studijske programe Promet, Poslovna ekonomija, Sigurnosne studije, Zaštita na radu i zaštita od požara, Organizacijske znanosti, Energetika i Pravo i financije.

Distance Learning je oblik obrazovnog procesa, a koji zahvaljujući brzom razvoju informacijskih tehnologija zauzeo visoko mjesto među klasičnim metodama obrazovanja. Ovakvom metodom učenja studenti koji radi poslovnih ili drugih obaveza nisu u mogućnosti klasični raspored integrirati u svoj raspored, mogu predavanja prilagoditi sebi.

Vrijeme i lokaciju predavanja biraju sami, te nastavu mogu pratiti u onom vremenu i na onoj lokaciji koja njima odgovara te na taj način mogu uštedjeti vrijeme i ostvariti vrhunske rezultate.

Sve veći broj studenata u svijetu značajan dio svojih studijskih obaveza obavlja kod kuće ili na poslu, koristeći sadržaje s Interneta koji su upravo za njih pripremljeni i oblikovani tako da ih vode kroz proces učenja i savladavanja nastavnog gradiva.

Studij tradicionalne nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada.

Učenje na daljinu omogućava stalno učenje putem interneta, gdje se studenti profesionalno usavršavaju, vlastitim tempom, na mjestu i u vremenu koje sami odaberu. Studenti prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele, a profesori su im stalno dostupni za sve pomoći i informacije, kao i sva literatura.