VRH

Matični podaci

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru upisana je u sudski registar Općinskog suda u Mostaru, Rješenjem broj: Tt-O-528/11 od 29.06.2011. godine, MBS: 58-05-0009-11.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru dobila je suglasnost za rad Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, broj: 05-01-40-1832/11 od 24.08.2011. godine.

Isto tako Visoka škola "Logos centar" u Mostaru, dobila je suglasnost za rad Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, broj: 05-01-40-1885/2012 od 10.07.2012. godine.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru dobila je Rješenje o izdavanju dozvole za izvođenje studijskih programa od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj: 05-03-40-267-3/13, od 29.03.2013. godine.

Rješenje o ispunjenosti uvjeta za proširenje i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj: 05-03-40-518-3/14, od 10.06.2014. godine je dobila Visoka škola "Logos centar" u Mostaru.