eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

Novosti

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u Španjolsku

Poštovani profesori, 

ovim putem Vas želimo obavijestiti da je Visoka škola „Logos centar" u Mostaru dobila projekt mobilnosti studenata i profesora na koji sm... Saznajte više > Objavljeno 21.1.2020. u 12:11h 

POTPISAN UGOVOR O SURADNJI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru potpisala je ugovor o međunarodnoj suradnji s institucijom CIFP Valentin Paz Andrade iz Španjolske.

Ugovorom u okviru Erasmus... Saznajte više > Objavljeno 16.1.2020. u 15:08h 

Ured za međunarodnu suradnju održao sastanak s predstavnicima studenata „Logos centra“

U petak, 04. listopada u prostorijama Visoke škole održana je prezentacija Ureda za međunarodnu suradnju predstavnicima studenata. Studenti su se pobliže upoznali s procedurama i pravilima m... Saznajte više > Objavljeno 15.10.2019. u 00:06h 

RAZMJENA STUDENATA PROMETA U HRVATSKU

Nakon završene natječajne procedure studenti druge godine studijskog programa Promet, Tomislav Martić i Petar Galić potpisali su Ugovor o učenju za odlazak ... Saznajte više > Objavljeno 18.9.2019. u 14:19h 

1 2 3 4  ... 

Ugovori i sporazumi