eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

Novosti

NATJEČAJ ZA MOBILNOST OSOBLJA U RUMUNJSKU

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta s Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu pozivamo nastavno osoblje da se prijave za mobilnost u Rumunjsku.

Mo...

Saznajte više >

Objavljeno 12.3.2024. u 10:04h 
Potpisan sporazum o suradnji s institucijom iz Slovenije

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru potpisala je Inter-instituci...

Saznajte više >

Objavljeno 16.2.2024. u 11:25h 
Natječaj za mobilnost osoblja u Slovačku u okviru Erasmus+ programa

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru na osnovu dobivenog projekta u okviru programa Erasmus+ sa Sveu...

Saznajte više >

Objavljeno 11.2.2024. u 15:15h 
POZIV ZA PRIJAVE NA 5. MEĐUNARODNU STUDENTSKU KONFERENCIJU

Kao i proteklih godina, tako i ove, Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak će 17.5.2024. godine organizirati 5. Međunarod...

Saznajte više >

Objavljeno 11.2.2024. u 15:13h 
1 2 3 4  ... 

Ugovori i sporazumi