eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

Novosti

Raspored izlaganja radova na 4. Međunarodnoj studentskoj konferenciji “Obrazovanje za održivi razvoj”

Na Visokoj školi “Logos centar” u Mostaru dana 1. lipnja 2023. godine održati će se 4. Međunarodna studentska konferencija pod nazivom “Obrazovanje za održivi razvoj”...

Saznajte više >

Objavljeno 30.5.2023. u 11:08h 
Implementirana Erasmus+ razmjena akademskog osoblja u svrhu poučavanja

Na Visokoj školi “Logos centar” u Mostaru od 19. svibnja do 26. svibnja 2023. godine putem Erasmus+ programa boravili su profesori iz Rumunjske sa Saznajte više >

Objavljeno 26.5.2023. u 12:45h 
Uspješno realizirana mobilnost nastavnog osoblja Logos centra putem Erasmus+ programa

U sklopu Erasmus+ programa, u razdoblju od 15. svibnja do 19. svibnja 2023. godine akademsko osoblje Visoke škole “Logos centar” boravilo je na partnerskoj instituciji Saznajte više >

Objavljeno 23.5.2023. u 15:39h 
Realizacija mobilnosti osoblja Logos centra u Španjolsku

U razdoblju od 15. svibnja do 19. svibnja 2023. godine osoblje Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru boravilo je na partnerskoj instituciji ...

Saznajte više >

Objavljeno 22.5.2023. u 12:07h 
1 2 3 4  ... 

Ugovori i sporazumi