VRH

Radionica “Jačanje učinkovitog sudjelovanja i interakcije studenata u visokom obrazovanju u BiH”

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 17.5.2019. u 15:19h

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru sudjelovala je na radionici “Jačanje učinkovitog sudjelovanja i interakcije studenata u visokom obrazovanju u BiH” koju je organizirao Nacionalni Erasmus+ ured u BiH u suradnji s HERE (High Education Reform Expert group of BiH) i Ministarstvom civilinih poslova BiH.

Pozvani predavač, Eve Lewis direktorica SPARQS-a (Student Partnership in Quality, Scotland) govorila je o sudjelovanju studenata u akademskom životu, upravljanju i donošenju odluka, ulozi studenata i studentskih organizacija u procesima reforme visokog obrazovanja i studentskim iskustvima u EU i susjednim zemljama u poboljšanju studentskog sudjelovanja u akademskom životu. Osvrnula se i na nacionalne studentske organizacije, odnosno na ulogu i način osnivanja studentskih organizacija, njihovu suradnju s visokoškolskim ustanovama i utjecaj na procese donošenja odluka iz europske perspektive i perspektive Europske asocijacije studenata (ESU).

Radionica je bila dobra prilika da se steknu nova iskustva i prošire vidici korištenja međunarodnih instrumenata za studente i njihova udruženja.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >