VRH

Suradnja studenata Dizajna i balerine

False False False False ✓ Dizajn False False False
Objavljeno 19.12.2019. u 16:03h

Balerina iz Novog Sada bila je u posjeti „Logos centru“ te u suradnji s Željkom Savićem, predavačem Visoke škole na studijskom programa Dizajn održala praktičnu nastavu koja je spojila više predmeta: Fotografija, Multimedija i Plakat.

Tematika je posvećena baletu pa su studenti nakon upoznavanja s načinom života balerine, razvojnog puta takve profesije imali priliku napraviti studijski portret balerine. Studenti su izradili fotografije i video prilog.

Marina Kaurin svoje prve baletne korake napravila je s četiri godine, a prvi ozbiljniji nastupi počeli su 2011. godine. Značajnije predstave su „Uspavana ljepotica“, „Romeo i Julija“ „Giselle“ i „Labuđe jezero“.

Visoka škola „Logos centar“ studentima omogućuje suradnju i rad s uspješnim umjetnicima i ljudima iz struke kako bi  nakon završetka studija mogli započeti vlastitu karijeru.

Novosti

  Objavljeno 20.1.2020. u 10:36h  False False False · Promet False False False False
  Objavljeno 16.1.2020. u 15:08h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 21.12.2019. u 15:39h  False False False False · Dizajn False False False
  Objavljeno 19.12.2019. u 16:04h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 19.12.2019. u 16:03h  False False False False · Dizajn False False False
  Objavljeno 13.12.2019. u 13:59h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 11.12.2019. u 14:58h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 11.12.2019. u 09:33h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 20.11.2019. u 10:42h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
  Objavljeno 4.11.2019. u 13:00h  · Organizacijske znanosti · Poslovna ekonomija · Pravo i financije · Promet · Dizajn · Energetika · Zaštita na radu i zaštita od požara · Sigurnosne studije
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >