VRH

Dodjela CISCO certifikata

✓ Organizacijske znanosti False False False False False False False
Objavljeno 14.7.2020. u 15:06h

U prostorijama Visoke škole „Logos centar“ upriličena je dodjela certifikata za najuspješnije polaznike „CISCO akademije mrežnih tehnolgija“. 

Polaznici Akademije su uspješno odslušali i položili drugi semestar CCNA Switching, Routing and Wireless Essentials koji podučava kako konfigurirati routere i switcheve za njihovo osnovno funkcioniranje te riješiti česte probleme sa RIPv1, RIPng, single-area i multi-area OSPF, virtualnim LAN mrežama i inter-VLAN routiranjem, dok su pojedini odslušali i položili i treći, završni semester CCNA Enterprise Networking, Security, and Automation koji podučava polaznike o sigurnosti računalnih mreža, te virtualizaciji i automatizaciji istih.

Nakon svakog odslušanog semestra Cisco CCNA programa polaže se pripadajući završni ispit koji se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela, nakon čega se stječe certifikat za završeni semestar. Svaki od certifikata predstavlja dokaz da je kandidat uspješno završio taj dio CCNA programa i na njima se navodi oblast koja je odslušana i položena. 

Cisco certifikati su priznati u cijelom svijetu, jer garantiraju posjedovanje praktičnih i teoretskih znanja neophodnih za kvalitetno projektiranje mrežnih sustava, njihovu uspostavu i održavanje u institucijama i tvrtkama svih djelatnosti.

Važno je napomenuti da je za studente LOGOSA “CISCO akademija” u potpunosti besplatna.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >