VRH

ODOBREN PROJEKT RAZMJENE S VISOKOM ŠKOLOM EASD MESTRE MATEO U ŠPANJOLSKOJ

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 2.10.2020. u 19:34h

Visoka škola “EASD Mestre Mateo” u Santiago de Composteli je višegodišnji međunarodni partner Visoke škole “Logos centra”.

Prijava projekta za Erasmus+ poziv 2020. godine je bila uspješna i odobrena od strane nacionalne agencije u Španjolskoj. Projektom su definirane dolazne i odlazne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja u svrhu učenja i poučavanja te mobilnost studenata u svrhu obavljanja studentske prakse u inozemstvu.

Odobreni projekt traje tri godine i realizirati će se kako situacija s pandemijom virusa COVID-19 bude dozvoljavala.

Visoka škola "EASD Mestre Mateo" realizira dva bachelor smjera: Modni dizajn i Produkt dizajn, te četiri strukovna stupnja: Fotografija, Unutarnja arhitektura, Primijenjena skulptura i Umjetnički nakit.

Više informacija o školi dizajna možete pronaći na sljedećem linku www.easd.es.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >