VRH

NATJEČAJ ZA RAZMJENU STUDENATA U SLOVAČKU

✓ Organizacijske znanosti False False False False False False False
Objavljeno 8.10.2020. u 12:33h

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta s Fakultetom menadžmenta i informatike, Sveučilište Žilina pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Slovačku. 

Mogućnost za prijavu imaju sljedeći studenti:

- Studenti studijskog smjera Informacijske tehnologije - generacija 2019/2020 (studenti koji su trenutno druga godina studija) 

Studentima je omogućen odlazak u Slovačku, na razdoblje od 4 mjeseca u ljetnom semestru akademske 2020/2021 godine.

Studenti bi slušali nastavu na Fakultetu menadžmenta i informatike u Žilini  (https://www.fri.uniza.sk/)

Studenti bi dobili džeparac za tri mjeseca u iznosu od 800 EURA te plaćene putne troškove.

Svi prijavljeni studenti će biti rangirani na osnovu dosadašnjeg uspjeha u školovanju, odnosno na osnovu ostvarenog prosjeka ocjena te intervjua.

Krajnji rok za prijavu je: 10.11.2020 godine.

Studenti se mogu prijaviti na e-mail: iro@logos-centar.com

Broj mjesta je ograničen.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >