VRH

ODOBREN ERASMUS+ PROJEKT SA SVEUČILIŠTEM „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 22.1.2021. u 10:59h

Visoka škola „Logos centar“ i partnerska institucija iz Rumunjske predali su projektnu prijavu na Erasmus+ poziv. Projektna prijava je uspješno odobrena od nacionalne agencije.

Projektom su definirane mobilnosti studenata i nastavnog osoblja za područje inženjerstva i energetike.

Sveučilište „Lucian Blaga“ din Sibiu se sastoji od devet fakultetskih jedinica, a suradnja Visoke škole s novim međunarodnim partnerom će početi s inženjerskim fakultetom.

Zbog pandemije virusa COVID-19 u realizacija projekta i predviđenih mobilnosti će se krenuti kada budu sigurni uvjeti za razmjenu.

Detaljnije informacije o partnerskoj instituciji možete pronaći na linku https://www.ulbsibiu.ro/en/.

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >