eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Implementacija mobilnosti nastavnog osoblja na Visokoj školi „Logos centar“ putem Erasmus+ programa

Visoku školu Logos centar u Mostaru od 25. listopada do 29. listopada 2021. godine, kroz Erasmus+ KA107 program mobilnosti, posjetili su profesori Peter Marton i Peter Jankovič s institucije Fakultet za menadžment i informatiku, Sveučilište u Žilini.

Profesori su održali radni sastanak s predstavnicima Logos centra kako bi se institucije pobliže upoznale i definirali daljnji koraci suradnje. Studentima i nastavnom osoblju održana je prezentacija o Sveučilištu u Žilini gdje imaju priliku boraviti već u sljedećem semestru.

Između svih održanih aktivnosti i predavanja profesori su održali predavanje studentima na temu „OpenStreetMap as an example of geographic open data“.

U ovom semestru na Sveučilištu Žilina borave dva studenta Logos centra i u sljedećem semestru planirana  je realizacija ostalih mobilnosti studenata i osoblja dobivenih projektom.

Objavljeno 2.11.2021. u 11:26h