eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju članka 54. i članka 63. Zakona o visokom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K“, broj: 4/12) i članka 122. Statuta Visoke škole “Logos centar” Mostar, Senat raspisuje

NATJEČAJ
za izbor nastavnika i suradnika za slijedeće znanstvene oblasti

Znanstveno-nastavna oblast:
1. matematike,
2. fizike,
3. kemije,
4. ekonomije i poslovanja,
5. prometnog inženjerstva,
6. računalske i informacijske znanosti,
7. engleski jezika i književnosti,
8. sigurnosnih studija,
9. kriminalistike,
10. prava,
11. psihologije,
12. grafički dizajn,
13. povijest umjetnosti,
14. slikanje,
15. fotografija,
16. kostimografija,
17. dizajn interijera,
18. elektrotehnike, elektronike i informacijskog inženjerstva,
19. inženjerstva zaštite na radu,
20. inženjerstva zaštite od požara.

Kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), trebaju ispunjavati uvjete za izbor akademskog osoblja u znanstveno-nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi iz članka 54. Zakona o visokom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K“, broj: 4/12,), i to:
- profesor visoke škole: završen stupanj trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
- predavač visoke škole: minimalno završen stupanj drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
- asistent: minimalno završen stupanj prvog ciklusa, s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i osobe koje imaju zvanja redovnog profesora, izvanrednog profesora i docenta birana na sveučilištima.

Neophodna dokumentacija za prijavu na Natječaj:
- Prijava na Natječaj sa životopisom,
- Diplome o završenim studijima (dodiplomski, magistarski, doktorski),
- Izvod iz matične knjige rođenih (Rodni list),
- Potvrda o prebivalištu,
- Odluka o izboru u zvanje (ako ste birani na drugim visokoškolskim institucijama),

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji budi izabrani angažirati će se isključivo ugovorom o radu, odnosno biti će primljeni u radni odnos na Visokoj školi „Logos centar“ Mostar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: Visoka škola „Logos centar“ Mostar Bišće polje bb, 88000 Mostar

Dodatne informacije na tel. + 387 (0) 36 445 800; 445 801; mail: info@logos-centar.com ili na www.logos-centar.com;

Objavljeno 19.9.2022. u 12:49h

Posljednje novosti