eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

POZIV ZA PRIJAVE NA 5. MEĐUNARODNU STUDENTSKU KONFERENCIJU

Kao i proteklih godina, tako i ove, Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak će 17.5.2024. godine organizirati 5. Međunarodnu studentsku konferenciju pod nazivom„Zelena održiva budućnost“.Pored CEPS-a, organizator ove konferencije je Veleučilište u Bjelovaru (Republika Hrvatska) . Visoka škola „Logos centar“ Mostar i Poslovno veleučilište Zagreb su partneri ovogodišnje konferencije.

Studentske konferencije se održavaju od 2019. godine (2019., 2021 ., 2022., 2023 .), gdje studenti zajedno sa svojim mentorima/profesorima, uz prezentirane radove, imaju priliku aktivno sudjelovati u razmjeni mišljenja, stjecanju novih znanja i kompetencija.

Pozivamo sve zainteresirane studente (preddiplomskih i diplomskih studija) da sudjeluju u ovoj konferenciji, pokažu svoje istraživačke vještine, te s kolegama s drugih institucija iznesu svoja zapažanja, ideje, mišljenja i rezultate spoznaje.

Ove godine studentska konferencija će se održati 17.5.2024 (petak) u Bjelovaru. Sudjelovanje na studentskoj konferenciji jebesplatno.Konferencija će biti u hibridnom formatu , uživo i online (putem ZOOM platforme). Svi prezentirani radovi u punom opsegu će biti objavljeni u Zborniku radova. Službeni jezici konferencije su bosanski/hrvatski/srpski/engleski. Struktura radova može biti istraživački/stručni/pregledni, a o tom odlučuje znanstveno-stručni odbor.

Finalne verzije radova je potrebno poslati najkasnije do 21.4.2024. godine na e-mail: konferencije.ceps@gmail.com.Prilikom prijave, potrebno je navesti sljedeće informacije: ime i prezime studenta (i mentora ukoliko je takav slučaj), naziv visokoškolske institucije, naslov rada, te da li će prezentirati uživo ili online putem. Uputstvo za autore je jednako onom za časopis Društvena i tehnička istraživanja, a koje možete pogledati na https://www.ceps.edu.ba/DIT .

Područja istraživanja:

1. STRATEGIJE KRUŽNE EKONOMIJE ZA PREDUZEĆA

2. ZELENE TEHNOLOGIJE U SAOBRAĆAJU

3. KLIMATSKE PROMJENE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

4. DIGITALNA I IT RJEŠENJA ZA ZELENU ODRŽIVU BUDUĆNOST

5. PAMETNE MREŽE ZA EFIKASNU DISTRIBUCIJU ENERGIJE

6. SOCIJALNA I EKOLOŠKA PRAVDA U KRIVIČNOM PRAVOSUĐU

7. ODRŽIVE SIGURNOSNE PRAKSE NA RADNOM MJESTU I ZAŠTITA NA RADU

8. ISKUSTVENO UČENJE I PODUČAVANJE ZA ODRŽIVOST

9. JEDNAKOST U SVIM SEGMENTIMA DRUŠTVA

10.INOVATIVNI PRISTUPI POUČAVANJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Konačan program će biti pravovremeno objavljen na službenoj web stranici partnerskih visokoškolskih ustanova.

Objavljeno 11.2.2024. u 15:13h