eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Studijski program

Zaštita na radu i zaštita od požara

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Saznajte više
Zaštita na radu

Sigurnost i zdravlje na radu, bachelor inženjer zaštite može provoditi ukoliko to podrazumijeva: izradu akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini; izradu elaborata za ostvarivanje prava na staž osiguranja s uvećanim trajanjem, kao i reviziju istih; obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite zdravlja zaposlenih; preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd.); izradu uputstava za siguran rad; ispitivanja radne okoline, kemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti itd.

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

Stupanj: preddiplomski studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Zaštita na radu - trogodišnji studij Zaštita na radu - četverogodišnji studij
Zaštita od požara

Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sustavima zaštite od požara.

Posebni ciljevi programa su stjecanja znanja i vještina za: analizu i ocjenu rizika od požara i eksplozija; razvoj i primjenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sustavom zaštite od požara i eksplozija; nadzor u sustavu zaštite od požara; ekspertizu požara i eksplozija; organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara; projektiranje i upravljanje kvalitetom sustava zaštite od požara; strateško planiranje i razvoj sustava zaštite od požara; permanentno obrazovanje i razvoj sustava znanja u području zaštite od požara; inovacijske aktivnosti i timski rad.

Svladavanjem studijskog programa student stječe profesionalnu kompetenciju za: procjenu i osiguranje rizika od požara i eksplozija; nadzor u području zaštite od požara i eksplozija; optimizaciju i upravljanje raspoloživim resursima u sustavu zaštite od požara; izradu izvješća o stanju zaštite od požara i eksplozija; izradu planova i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; projektiranje sustava za nadzor, dojavu i gašenje požara; organiziranje i rukovođenje intervencijama; spašavanjem, evakuacijom i sanacijom požara i eksplozija; ekspertizu požara i eksplozija; obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite od požara i ekspolozija; obučavanje, profesionalnu selekciju i razvoj vještina iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sustavom zaštite od požara; razvoj metoda i metrike za procjenu učinkovitosti sustava zaštite od požara; upravljanje projektima i inovacijama u sustavu zaštite od požara; organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara; primjena informacijskih tehnologija u inženjerstvu zaštite od požara.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Zaštita od požara - trogodišnji studij Zaštita od požara - četverogodišnji studij
Voditelj programa:

Novi zakon o zaštiti na radu omogućuje još veće mogućnosti zaposlenja

Ako poslodavac ne postupi u skladu sa definiranim zakonskim rješenjima, tj. ne odredi inžinjera za zaštitu na radu u svim organizacijama kod kojih radnici obavljaju liječničke preglede (rad na visini, u dubini, upravljanje sredstvima unutrašnje mehanizacije, fizičke i kemijske štetnosti) kao i sve one organizacije koje imaju više od 30 radnika, može biti kažnjen novčanom kaznom u rasponu od 4.000,00 do 15.000,00 KM.

Član 34 nacrta Zakona o zaštiti na radu:

• Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom MORA odrediti jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika;

• Poslodavac je DUŽAN radniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera;

• Radnik za zaštitu na radu MORA biti odgovarajuće osposobljen i imati položen stručni ispit koji se odnosi na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;

• Federalni ministar donijet će pravilnik kojim će propisati uvjete koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškove polaganja stručnog ispita, kao i uvjete pod kojim određene osobe mogu biti oslobođene obaveze polaganja stručnog ispita;

• Poslove zaštite na radu poslodavac može da obavlja sam u djelatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, financijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambenokomunalnim djelatnostima, ako ima do 30 radnika. (Preko tog broja radnika i on mora imati svog radnika zaštite na radu);

• Alternativa, ovlaštenu organizaciju za bavljenje zaštitom na radu.

Novosti

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI S MEĐUNARODNOM ZRAČNOM LUKOM MOSTAR

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru i Međunarodna zračna luka Mostar potpisali su sporazum o suradnji. Suradnja će se se odvijati u područjima uzajamnih posjeta, razmjene iskus... Saznajte više > Objavljeno 3.4.2024. u 11:54h 

Potpisan sporazum o suradnji s Gala Home

Studenti Logos centra studija Dizajn imali su priliku posjetiti i upoznati se s radom Gala Group d.o.o. te surađivati na par projekata gdje su pokazali svoj interes za radom i daljnjim usavr&scaron... Saznajte više > Objavljeno 25.3.2024. u 13:42h 

1 2 3 4  ...