eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Obrazovanje - Studiji

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru na poslovnoj adresi Bišće polje bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija koja na temelju odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I.) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju na studijskim programima kako slijedi:

Studijski programi

Studijski program: Sigurnosne studije
Smjer: Kriminalistika; Sigurnost

Studijski program: Promet
Smjer: Cestovni promet

Studijski program: Poslovna ekonomija
Smjer: Financije i računovodstvo; Menadžment; Menadžment javnog sektora i uprave; Poduzetništvo i poslovno upravljanje; Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje; Korporativno komuniciranje; Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima

Studijski program: Organizacijske znanosti
Smjer: Informacijske tehnologije

Studijski program: Dizajn
Smjer: Modni dizajn; Grafički dizajn; Dizajn interijera

Studijski program: Energetika
Smjer: Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost; Obnovljivi izvori energije; Održavanje energetskih postrojenja; Termotehnika

Studijski program: Zaštita na radu i zaštita od požara
Smjer: Zaštita na radu; Zaštita od požara

Studijski program: Pravo i financije
Smjer: Pravo i financije

Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom Pravilima o studiranju. Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski kroz postupak testiranja semestra koji se provodi početkom veljače. Osim toga, svaki predmet može imati nekoliko preduvjeta – predmeta koje je potrebno položiti kako bi se ga položilo.

Obveze studenta za svaki pojedini predmet određuje nositelj predmeta i iste su poznate na samom početku nastave za svaki predmet u obliku službenog opisnog obrasca kolegija koji je javno objavljen unutar Infoeduka sustava za studente. Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu (predavanja i vježbe) kao i rad kod kuće. Uzeto je da jedan ECTS bod vrijedi 30 sati rada studenta. Prosječno tjedno opterećenje studenta nastavom je oko 22 - 24 školskih sati na Visokoj školi i oko 15 do 20 sati kod kuće. Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom ili osmom semestru je izrada završnog rada koji se boduje sa ECTS bodovima. Ukupan broj ECTS-bodova potrebnih za dovršetak trogodišnjeg studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 ECTS bodova, a za dovršetak četverogodišnjeg studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 240 ECTS bodova.

Kako bi student mogao pristupiti polaganju ispita za svaki kolegij potrebno je zadovoljiti minimalnu prisutnost na nastavi propisanu unutar svakog kolegija i na temelju nje dobiti potpis nastavnika u indeks. Obavezna prisutnost nastavi utvrđeni su nastavnim planom i programom za svaki studijski program posebno te u ovisnosti od statusa studenta, da li je redoviti ili izvanredni.

Studenti koji ne ostvare potrebnu prisutnost na nastavi odnosno studenti koji izostanu sa nastave više od razumno nadoknadivog broja sati ne ostvaruju pravo na potpis i kolegij ne mogu polagati nego su ga dužni ponovo upisati u idućoj školskoj godini i ponovo ga pohađati.

Životopisi profesora na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru