VRH

Studiji

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru na poslovnoj adresi Bišće polje bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija koja na temelju odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I.) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju na studijskim programima kako slijedi:

Studijski program: Sigurnosne studije
Smjer: Kriminalistika; Sigurnost

Studijski program: Promet
Smjer: Cestovni promet

Studijski program: Poslovna ekonomija
Smjer: Financije i računovodstvo; Menadžment; Menadžment javnog sektora i uprave; Poduzetništvo i poslovno upravljanje; Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje; Korporativno komuniciranje; Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima

Studijski program: Organizacijske znanosti
Smjer: Informacijske tehnologije

Studijski program: Dizajn
Smjer: Modni dizajn; Grafički dizajn; Dizajn interijera

Studijski program: Energetika
Smjer: Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost; Obnovljivi izvori energije; Održavanje energetskih postrojenja; Termotehnika

Studijski program: Zaštita na radu i zaštita od požara
Smjer: Zaštita na radu; Zaštita od požara

Studijski program: Pravo i financije
Smjer: Pravo i financije