eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Unija studenata

Unija studenata je studentsko predstavničko tijelo na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Uniju studenata čine svi studenti Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru i svaki član Unije studenata ima pravo aktivno sudjelovati u radu, pokretati inicijative i davati prijedloge, kao i biti potpuno i pravovremeno informiran o aktivnostima Unije studenata.

Tijela Unije studenata su Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, Potpredsjednik i Generalni tajnik. Predsjedništvo Unije studenata rukovodi radom Unije, a čine ga predstavnici studijskih programa Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru pri čemu se sa svakog studijskog programa bira po jedan član. Mandat članova Predsjedništva Unije traje jednu godinu s pravom jednog reizbora.

Nadležnosti Predsjedništva Unije studenata su:

- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, generalnog tajnika i člana predsjedništva, kao i predsjednike komisija;

- donosi opće akte o svom radu;

- osniva radna tijela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Unije studenata;

- brine se zajedno s rukovodstvom Visoke škole o radu Visoke škole;

- razmatra pitanja i provodi aktivnosti u vezi sa sigurnošću i ocjenom kvalitete nastave, reformom studijskih programa, analizom učinkovitosti studiranja, utvrđivanjem broja ECTS bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, poticanjem znanstveno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Visoke škole, Statutom Unije studenata i općim aktima Visoke škole i Unije studenata.

Predsjedništvo Unije studenata za akademsku godinu 2023/2024 čine:
1. Daria Martinović, student na studijskom programu Poslovna ekonomija,
2. Viktor Lasić, student na studijskom programu Promet,
3. Anamarija Soldo, student na studijskom programu Organizacijske znanosti,
4. Ivan Mikulić, student na studijskom programu Energetika,
5. Mirela Ajanić, student na studijskom programu Sigurnosne studije,
6. Brigita Šarčević, student na studijskom programu Zaštita na radu i zaštita od požara,
7. Mahir Medar, student na studijskom programu Dizajn.

Aktivnosti

Studenti Dizajna na POP-UP festivalu dizajna i vizualnih komunikacija

Studentski festival dizajna i vizualnih komunikacija održan je u Sarajevu od 24.-26. listopada. Festival organiziraju studenti još od 2012. godine uz podršku Akademije likovne umjetno... Saznajte više > Objavljeno 4.11.2019. u 13:00h 

FESTIVAL DIZAJNA „KOMBO OD 3“

Studentska udruga dizajna vizualnih komunikacija iz Splita (DVK) realizirala je prvi projekt u ovoj akademskoj godini i organizirala je festival dizajna pod nazivom “Kombo od 3“.
... Saznajte više > Objavljeno 19.10.2019. u 11:34h 

Ured za međunarodnu suradnju održao sastanak s predstavnicima studenata „Logos centra“

U petak, 04. listopada u prostorijama Visoke škole održana je prezentacija Ureda za međunarodnu suradnju predstavnicima studenata. Studenti su se pobliže upoznali s procedurama i pravilima m... Saznajte više > Objavljeno 15.10.2019. u 00:06h 

STUDENTI DIZAJNA NA MEĐUNARODNOJ FOTOGRAFSKO-EKOLOŠKOJ KOLONIJI U NOVOM SADU

Na obalama Dunava od 2. do 3. kolovoza 2019. godine u organizaciji Udruženja ljubitelja i majstora umjetnosti, vještina i teorije umjetnosti i nauka Ars akademija i Društva novinara V... Saznajte više > Objavljeno 9.8.2019. u 11:51h 

1 2 3 4  ...