VRH

Unija studenata

Unija studenata je studentsko predstavničko tijelo na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Uniju studenata čine svi studenti Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru i svaki član Unije studenata ima pravo aktivno sudjelovati u radu, pokretati inicijative i davati prijedloge, kao i biti potpuno i pravovremeno informiran o aktivnostima Unije studenata.

Tijela Unije studenata su Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, Potpredsjednik i Generalni tajnik. Predsjedništvo Unije studenata rukovodi radom Unije, a čine ga predstavnici studijskih programa Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru pri čemu se sa svakog studijskog programa bira po jedan član. Mandat članova Predsjedništva Unije traje jednu godinu s pravom jednog reizbora.

Nadležnosti Predsjedništva Unije studenata su:

- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, generalnog tajnika i člana predsjedništva, kao i predsjednike komisija;

- donosi opće akte o svom radu;

- osniva radna tijela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Unije studenata;

- brine se zajedno s rukovodstvom Visoke škole o radu Visoke škole;

- razmatra pitanja i provodi aktivnosti u vezi sa sigurnošću i ocjenom kvalitete nastave, reformom studijskih programa, analizom učinkovitosti studiranja, utvrđivanjem broja ECTS bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, poticanjem znanstveno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Visoke škole, Statutom Unije studenata i općim aktima Visoke škole i Unije studenata.

Predsjedništvo Unije studenata za akademsku godinu 2019/2020 čine:
1) Predsjednik Haris Bećirović, student na studijskom programu Organizacijske znanosti,
2) Potpredsjednik Faruk Marić, student na studijskom programu Sigurnosne studije,
3) Generalni tajnik Katarina Zovko, student na studijskom programu Dizajn.
4) Marin Stojić, student na studijskom programu Poslovna ekonomija,
5) Petra Palameta, student na studijskom programu Promet,
6) Ibrahim Čamo, student na studijskom programu Energetika,
7) Martina Dolić, student na studijskom programu Zaštita na radu i zaštita od požara,