VRH

Dobro došli!

Visoka škola "Logos centar" Mostar je akreditirana, inovativna, poduzetna i dinamična visokoškolska institucija koja uspostavlja nova pravila, nove paradigme, novi koncept modernog visokoškolskog obrazovanja u BiH za generacije koje poduzetnički promišljaju svoj život i poslovne karijere.

Ovako organiziran moderan i fleksibilan studij, s nastavnim planovima i programima koji ne trpe klasičnost, omogućava da svaki pojedinac ima mogućnost osloboditi svoje kreativne i inovativne potencijale, na način da prepozna svoju poslovnu priliku i iskoristi je.

Logos centar - Akreditacija
Zašto odabrati Logos?

Školovanjem na Logosu imate priliku da istražujete i učite od vrhunskih stručnjaka iz područja ekonomije, prometa, energetike, zaštite na radu, zaštite od požara, sigurnosti i kriminalistike, prava i financija, informacijskih tehnologija te dizajna. Naši nastavnici, suradnici i stručnjaci svoja znanja dijele sa Vama, svakodnevno.

Visoka škola Logos centar je akreditirana institucija čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa visokim međunarodnim standardima, a diplome međunarodno priznate. Ovdje možete steći iskustvo s kojim ostvarujete prednost na tržištu rada. Stručna praksa se izvodi u našim tvrtkama, ali i tvrtkama diljem svijeta. Konstantno pratimo svjetske trendove što smo i dokazali uvođenjem studija na engleskom jeziku te uvođenjem DL-a, učenja na daljinu.

10 razloga zašto Logos

1. Akreditirana samo visokoškolska ustanova;
2. stvorili smo najbolje materijalno-tehničke uvjete za rad visokoškolske ustanove po uzoru na slične institucije u EU;
3. imamo stručnjake s velikim iskustvom rada u visokom obrazovanju i općenito u radu sa studentima;
4. naš nastavni kadar ima znanje, kreativnost i tehničku stručnost za kreiranje studijskih programa visokog nivoa, prepoznatljivih kao inovativnih u društvenoj zajednici;
5. jer smo u mogućnosti da vam pomognemo da svladate studijski program za koji se odlučite i steknete prednost pred onim kandidatima u poslu, koji su završili neki drugi studij;
6. naši će programi omogućiti da na pravi način istaknete vaša dostignuća i profesionalne vještine, a time ćete povećati mogućnost da vas poslodavci kontaktiraju za posao koji želite;
7. jer smo se dokazali u dosadašnjim projektima kao uspješni poslovni ljudi na cijelom prostoru BiH i u zemljama u okruženju;
8. nismo ovisni o kvoti upisanih studenata, odnosno od školarine studenata;
9. nemamo konkurenciju koja nas tjera na kvantitetu;
10. jer smo jednostavno najbolji, što potvrđuju postignuti rezultati rada.

Što je to učenje na daljinu?

Konstantna težnja ka napredovanju i inovacijama u sferi obrazovanja učinila je da u pružanju znanja i vještina studentima naše Visoke škole uvijek idemo korak naprijed i više.

Uveli smo Distance Learning, jer smatramo da je učenje na daljinu učenje budućnosti.

Za učenje na daljinu odlučuju se ambiciozni i vrijedni ljudi koji ne dozvoljavaju da ih nedostatak vremena ili prostorna ograničenost ometaju u učenju.

Pročitaj više

Diploma Logosa je siguran dokaz vašeg znanja

Diploma Logosa predstavlja zvaničnu potvrdu vašeg znanja i međunarodno priznati dokument kojim unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje. Sticanje zvanične diplome govori da imate realne, profitabilne vještine i znanja. U odnosu na kolege koje nemaju ovakav dokaz svoje stručnosti, prednost pri zaposlenju ili vođenju vlastitog posla je velika. Pri tom, vještine koje dobijate sticanjem zvanja veoma su realne. Nije stvar u papiru, već u činjenici da sticanje akademskih zvanja podrazumijeva da imate realnu sposobnost koja je visoko profitabilna.

Dodatak diplomi – sve vaše kompetencije na jednom mjestu

Uz diplomu Logosa, koju možete steći nakon uspješno završenog školovanja, dobit ćete i dodatak diplomi koji detaljno navodi sve predmete koje ste položili na Logosu. A ukoliko želite, uz ovaj dodatak možete dobiti i učinak koji ste ostvarili na svakom predmetu, izražen u postotcima.

Ovaj važan dokument predstavlja dokaz svih znanja i vještina koje ste preuzeli tijekom školovanja i odličnu kvalifikaciju za potencijalne poslodavce koja će im ukazati na sve što znate da radite.

Praksa

Danas svaki poslodavac koji drži do sebe od kandidata na konkursu za posao, pored stručnih znanja, zahtjeva i praktično iskustvo. Sa druge strane, ispostavlja se da je za većinu upravo to najveći problem. Mnogi završavaju sa edukacijom bez dana praktičnog rada. Mi smo mislili i na to. Želimo da naši polaznici odmah po sticanju Logosove diplome bez problema mogu da se zaposle, izgrade uspješnu karijeru i dobro zarađuju. Inzistiramo na radu u manjim grupama, obavljanju praktičnih zadataka, studijskim posjetama vodećim javnim i privatnim institucijama i sl.