VRH
eUniversity eNastava eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
+387 36 445 800; ‭‎+387 63 997 034‬

Prijave za seminar za sve one koji žele smanjiti troškove i povećati kvalitetu proizvoda i usluga

False False False False False False False False
Objavljeno 20.4.2017. u 07:46h

Primjena lean managementa u poslovanju

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru i SIGMA SAVJETOVANJE d.o.o. iz Bjelovara, Hrvatska 13.05.2017. godine u prostorijama Logosa organiziraju jednodnevni seminar na temu: Primjena lean managementa u poslovanju (proizvodnja, usluge, prodaja, nabava, financije)

Predavač na seminaru: Ana Domitrović, mag. oec.

Svrha:  Lean metodologija (engl. vitak, vitko poduzeće)  je prepoznata kao metoda upravljanja i vođenja poduzeća na način da se analiziraju procesi u poslovanju i putem lean alata pronalaze nova rješenja u poslovanju. U fokusu lean-a jesu zaposlenici, procesi, proizvodi, usluge i tok informacija. Primjenom tek nekoliko osnovnih lean alata (5S, mapiranje toka vrijednosti, vizualni management, 7 + 1 vrsta otpada, kaizen) postižu se značajne promjene u poduzeću: smanjenje dokumentacije i birokracije, poboljšanje načina unosa podataka i suradnje sa drugim odjelima, smanjenje potrebnog vremena za izvršenje određenog posla, povećanje točnosti dokumenata, eliminiranje zastoja radi nedostatka informacija, praćenje tržišta i pronalaženje novih načina pristupa kupcima, bolja kontrola kreditnih limita i naplate potraživanja od kupaca, projektni prioriteti, usmjeravanje prema on line i seamless flow rješenjima, analizom zaliha se smanjuje razina zaliha, uvode minimalne i maksimalne količine narudžbe, sigurnosna razina zaliha, kanban sustav naručivanja, sustav standardnih dobavljača i sl.

Namjena: Primjenom osnovnih i naprednih lean alata u poduzeću se unaprjeđuju procesi i povećava efikasnost, brzina odgovora kupcima, rast prihoda i dobiti, poboljšava naplata potraživanja, produljuju rokovi plaćanja dobavljačima, smanjuju zalihe sirovina materijala i gotovih proizvoda, povećava koeficijent obrtaja zaliha i brojni drugi pozitivni efekti na novčani tok. Mapiranjem procesa u poduzeću uočavamo što i kako radimo te izrađujemo mapu trenutnog stanja, budućeg stanja i idealnog stanja za određeni proces, odjel ili zaposlenika. Primjenom 5S načela uvodimo standardizirana radna mjesta, bolje označavanje dokumenata, mjesta za dokumente, radne upute i sl. Primjenom trećeg glavnog alata (Kaizen) u poduzeću se postiže klima kontinuiranih promjena. Naglasak se stavlja na zaposlenike jer su oni nositelji kontinuiranih promjena, a samim time način kako što efikasnije organizirati prodaju, nabavu i financije.

Efekti primjene lean-a: Po početku implementacije lean-a u poduzeće, u prvih nekoliko mjeseci smanjenje troškova je minimalno 15% u svim odjelima radi uvođenja 5S alata (smanjenje zaliha, smanjenje materijala, racionalizacija poslovanja, kombiniranje aktivnosti). Uvođenjem mapiranja procesa dodatno se smanjuju gubitci u poslovanju i smanjuje se prazni hod, što skraćuje ciklus procesa i preko 50% od početnih vrijednosti. Najjači alat lean-a u kojem se očituju uštede jest Kaizen i nakon početka primjene Kaizena mnoga poduzeća su ostvarila uštede koje se mjere u iznosima preko 100 tisuća eura. Primjenom lean-a uštede su vidljive već nakon prvih edukacija i uvođenja prvih lean alata u poduzeće.

Način realizacije: Implementacija lean-a započinje edukacijom vodećih zaposlenika (voditelji odjela, voditelji sektora, zaposlenici na vodećim mjestima) te se dogovaraju ciljevi implementacije (npr. smanjenje troškova, rast prihoda i dobiti, praćenje novih projekata na tržištu, uklanjanje uskih grla, smanjenje birokracije, organizacija nabave). Sljedeći koraci su edukacija zaposlenika koji će direktno provoditi lean (zaposlenici u pojedinim odjelima, radne skupine) i suradnja prilikom izrade lean dokumenata.

Koristi za polaznike: Ovladavanje lean principima i primjena u vlastitom poduzeću kako bi se iz poslovanja eliminirale aktivnosti koje ne doprinose vrijednosti proizvoda i usluga (non value added), prelazak na lean način razmišljanja i vođenja poduzeća u kojem su u fokusu zaposlenici i kontinuirano usavršavanje kako bi poduzeće postalo konkurentnije u smislu nižih troškova uz višu kvalitetu proizvoda i usluga pruženih unutar poduzeća i prema kupcima i dobavljačima.

Raspored seminara:

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)

od 12:15 do 13:15 ručak

II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Prijave:

Na mail: info@logos-centar.com
(najkasnije do 08.05.2017. godine)

Cijena: 350,00 KM

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >