eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Knjižnica

Knjižnica Visoke škole "Logos centar" u Mostaru svojim fondom, koji se kontinuirano nadopunjuje novim i aktualnim naslovima, djelotvorno podržava realizaciju nastavnih programa preddiplomskih studija Prometa, Studija sigurnosti, Poslovne ekonomije, Zaštite na radu i zaštite od požara, Prava i financija, Organizacijskih znanosti, Dizajna te Energetike. Knjižni fond sadrži sve naslove stručnih knjiga, priručnika i časopisa iz navedenih programa, a uskoro će se knjižnica obogatiti izdanjima iz vlastite naklade.

Sastavni dio knjižnice je i studentska čitaonica i učionica opremljena računalima i prostorom za učenje i čitanje. Knjižnica je zatvorenog tipa, usluge su dostupne isključivo nastavnicima i studentima Visoke škole "Logos centar” no studenti i nastavnici mogu se koristiti knjižnicom i nakon prestanka važenja studentskog statusa ili statusa nastavnika na ovoj ustanovi. Isto tako, osiguran je pristup elektronskoj knjižnici za studente i nastavno osoblje kako bi se isti što kvalitetnije mogli pripremati za nastavne aktivnosti.

Registar knjižnice

Izdavaštvo

Časopis "Logos"

Email: izdavacka.logos@gmail.com

Izdavač:
Visoka škola „Logos centar“ Mostar
College "Logos centar“ Mostar

Za izdavača:
Prof. VŠ Tarik Humačkić, direktor

Uredništvo:
Glavni urednik/Editor in Chief Prof. VŠ Tarik Humačkić; Prof. VŠ. Mia Glamuzina; Prof. VŠ Slaviša Bjelogrlić; Prof. VŠ Ivana Ramljak Prof. VŠ Miliša Todorović; Pred. VŠ Božidar Konjevod; Pred. VŠ Maja Gakić; Pred VŠ Marija Ćorić; Pred. VŠ Mateo Marković; Prof. VŠ Tomislav Zovko

2016. godina - Broj 1

2018. godina - Broj 2

STRUČNI ČLANAK Bezbjednosna kultura u sociološkom diskursu Security culture in sociological discussion Autor: Prof.dr. Ostoja Barašin STRUČNI ČLANAK Oblici organizovanja kriminalnih grupa i organizacija Forms of criminal groups and criminal organizations Autor: Docent dr.sc. Maida Bećirović STRUČNI ČLANAK Obaveze država ugovornica konvencije un protiv mučenja State Obligations under the Unconvention Against Torture Autor: dr. Slaviša Bjelogrlić STRUČNI ČLANAK Nadzor nad radom istražitelja tužiteljstva prilikom otkrivanja, istraživanja i dokazivanja krivičnih djela ratnih zločina Supervision of the Prosecutor's Office Investigation in Exploring, Investigating and Showing War Crimes Offenses Autori: Sandi Dizdarević, mag. / dr.sc. Maid Pajević STRUČNI ČLANAK Suprostavljanje internetskoj prodaji opojnih droga u Bosni i Hercegovini Countering internet sale of narcotics in Bosnia and Herzegovina Autor: Envera Bičo STRUČNI ČLANAK Sigurnosni i drugi ključni aspekti bosanskog egzistiranja prije i za vrijeme okupacije od strane Austro - Ugarske Monarhije i bosanski odbrambeni rat Safety and other key aspects of Bosnian existence before and during the period of Austro-Hungarian occupation and Bosnian defense war Autor: Đenan Galešić, dipl. iur. STRUČNI ČLANAK Strah od kriminaliteta među populacijom turista koji posjećuju grad Sarajevo Fear of criminality among the population of tourists visiting the city of Sarajevo Autor: Adnan Gojak STRUČNI ČLANAK Informacijske operacije u kontekstu kulture nacionalne sigurnosti 21. stoljeća Information operations in the context of the 21st century national security culture Autor: dr. sc. Robert Kolobara STRUČNI ČLANAK Subkultura i kontrakultura u kriminologiji – testiranje teorije u BH uslovima Subculture and counterculture in criminology - Theory testing in BH conditions Autor: Mirela Mujović STRUČNI ČLANAK Analiza krvnih i seksualnih delikata na području Kantona Sarajevo za period od 2010 – 2017 godine Analysis of blood and sexual crimes in area of Sarajevo Canton in the period from 2010-2017 Autor: Mr. Miroslav Mojsilović STRUČNI ČLANAK Marketing mix e-trgovine Marketing mix e-commerce Autori: prof dr Vladimir Stojanović / Prof dr Miro Džakula / Mr Vedran Francuz STRUČNI ČLANAK Sistem mrežnog marketinga, prednosti i nedostaci Network marketing system, advantages and incentives Autor: prof dr Vladimir Stojanović / prof dr Miro Džakula / mr Vedran Francuz STRUČNI ČLANAK Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH – «prepreka ili put do informacije» (Analitičko-komparativni aspekti) The law on freedom of access to information in Bosnia and Herzegovina – “hindrance or a path to information” (Analytical-comparative aspects) Autor: doc. dr. sc. Seid Masnica

2019. godina - Broj 3

STRUČNI ČLANAK Istrebljenje kao radnja izvršenja krivičnog djela zločin protiv čovječnosti Extermination as a crime against humanity Autor: Doc. dr. Nermin Halilagić STRUČNI ČLANAK Strateški dokumenti Bosne i Hercegovine kao odgovor na organizovani kriminalitet Strategic documents of Bosnia and Herzegovina as an answer to organized crime Autor: Dr. sc. Ahmed Kico STRUČNI ČLANAK Menadžment odnosa sa potrošačima Costumer relationship management (CRM) Autor: Dipl.oecc. Anel Kljako STRUČNI ČLANAK Suvremeno kreiranje javnog mnijenja na primjeru CNN-a i Al Jazeere Contemporary creation of public opinion on the example of CNN and Al Jazeera Autor: Dr. sc. Robert Kolobara STRUČNI ČLANAK Tehničko-tehnološke premise zidnih tehnika koje su vodile do savremenog zidnog slikarstva Technical and technological premises of wall techniques that have led to contemporary wall painting Autor: Mr. Đenita Kuštrić STRUČNI ČLANAK Organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini pojam i zakonske regulative Organized crime in Bosnia and Herzegovina concept and regulations Autor: Mr. krim. Branka Mijić STRUČNI ČLANAK Psihodinamička, bihevioralna i kognitivna teorija u kontekstu moderne kriminologije Psychodinamic, bihevioral and cognitive theory in context of modern criminology Autor: Mr. Miroslav Mojsilović STRUČNI ČLANAK Krivičnopravni i krivičnoprocesni aspekt djelovanja i postupanja pripadnika specijalnih jedinica na području Bosne i Hercegovine Criminal and criminal transaction aspects of activities and activities of special units on the field of Bosnia and Herzegovina Autor: Mr. Miroslav Mojsilović STRUČNI ČLANAK Metod izgradnje tunelske podgrade na primjeru projekta tunela Pečuj na koridoru V-C Tunnel support construction method based on Pečuj tunnel example for corridor V-C project Autor: Doc.dr.sc. Esad Mušanović,dipl.ing.saob STRUČNI ČLANAK Geofizička mjerenja temperatura i izrada 3D modela požara rudnika ugljena „Mostar“ Geophysical measurements temperature and making 3D models of fire coal mine “Mostar” Autor: Doc.dr.sc. Esad Mušanović,dipl.ing.saob / Dr.sc. Željko Knežićek, vanr. prof. STRUČNI ČLANAK Međunarodnopravno određenje konfederacija i federacija International legal determination of the confederations and the federation Autor: Mr. sc. Željko Petrović STRUČNI ČLANAK Novi pristup posmatranju promjena u elektroskom i mobilnom poslovanju zasnovanih na semantičkom vebu i bazama znanja New aproach in observing changes in electronic and mobile business based on semantic web and knowledge databases Autor: Prof. dr Mladen Radivojević STRUČNI ČLANAK TRANSGRESSUS Autori: Tomislav Ćavar / Tomislav Zovko